KATA-KATA ALUAN

Search This Blog

Friday, March 12, 2010

SEJARAH PERGUNAAN DADAH DI MALAYSIA

Menurut Dzulkifli Abdul Razak dari Pusat Racun Negara, Universiti Sains Malaysia mengatakan sejarah kewujudan dadah di dalam organisasi sistem tamadun manusia telah dikesan sejak lebih kurang 5000 tahun dahulu di mana dadah yang dibawa masuk ke negara Arab oleh orang-orang Parsi yang tidak beragama seperti yang dinyatakan oleh Al-Muqrisi di dalam kitabnya yang bertajuk Al-Hitat. Semasa British menjadi kuasa besar dunia pada suatu ketika dahulu, sejumlah besar pendapatan yang diperolehi oleh British adalah bersumberkan keuntungan yang diperolehi melalui perniagaan dadah. Keuntungan yang lumayan yang diperolehi oleh British ini menyebabkan British semakin menggalakkan penanaman candu di seluruh dunia terutamanya di India. British telah melihat China yang mempuyai kepadatan penduduk yang padat sebgai pasaran yang berpontensi besar untuk pasaran candunya.


Sejarah pergunaan dadah di Malaysia bermula pada awal kurun ke-19, apabila orang Cina yang berhijrah ke Tanah Melayu membawa bersama-sama budaya mereka iaitu menghisap candu. Kebanyakkan orang Cina menghisap candu untuk melupakan segala permasalahan yang dihadapi oleh mereka kerana dengan menghisap candu ianya boleh mengkhayalkan dan seterusnya boleh melupakan masalah untuk seketika nanti. Walaubagaimanapun penyalahgunaan ganja lebih tertumpu kepada kaum Melayu terutamanya golongan nelayan yang menggunakan ganja agar mereka dapat berjaga sehingga lewat malam. Namun, pada akhir tahun 60-an berlaku arus perubahan daripada segi bentuk dadah yang digunakan dan umur mereka yang terjebak dengan penagihan dadah. Penagih dadah pada akhir 60-an lebih berminat menggunakan dadah jenis daripada dadah sistesik ( dadah tiruan ) dan umur penagih dadah juga mengalami perubahan di mana golongan muda lebih ramai terjebak dalam penyalahgunaan dadah.


Dadah boleh dikategorikan kepada 3 jenis iaitu Depresan iaitu heroin, morfin, candu, kodein dan barbiturate. Dadah seterusnya dipanggil dengan Stimulan iaitu termasuklah kokain, amfetamin, gam, pelarut organic seperti benzim serta cat dan dadah yang ketiga dipanggil sebagai Halusinogen iaitu termasuklah ganja dan habish.

No comments:

Post a Comment